IPPEZ współpracuje z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono

Dnia 10 lipca 2019 r. odbyło się oficjalne spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie między Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono a Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Sygnatariuszem ze strony Instytutu był jej założyciel, ks. dr Arkadiusz Nowak, ze strony Izby Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono powstał by pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez efektywną i nieodpłatną pomoc prawną ze strony radców i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie. W związku z tym, przedstawiciele Izby Warszawskiej nawiązują współpracę z organizacjami, które statutowo stają po stronie potrzebujących i najsłabszych.