Edukacja dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów – kwiecień 2018 r.

W kwietniu 2018 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował kolejne 3 spotkania edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, w których łącznie udział wzięło 152 uczestników (grupę tą stanowili zarówno pacjenci jak i opiekunowie osób chorujących).  Spotkania odbyły się w Toruniu, Gdańsku i Bytomiu.   Podczas wykładów lekarze specjaliści tłumaczyli że schizofrenia, jak każda inna choroba, nieleczona może prowadzić do niekorzystnych dla pacjenta następstw. Przedstawili pozytywne (wytwórcze) i negatywne (ubytkowe) objawy choroby oraz wyjaśnili różnicę między urojeniami a omamami. Uczestnikom spotkań przybliżono schemat powstawania objawów schizofrenii oraz ich konsekwencje. Omówiono także sposoby leczenia (poprzez podawanie leków doustnych, podawanie leków domięśniowo) oraz wytłumaczono w jaki sposób leki leczą objawy schizofrenii. Na koniec przedstawione zostały sposoby radzenia sobie z objawami ubocznymi leków oraz informacje na temat tego co jest jeszcze ważne oprócz leczenia farmakologicznego w przebiegu choroby (np. dieta, abstynencja alkoholowa, uczestniczenie w terapii itp.). Podczas wszystkich spotkań uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskanie merytorycznej odpowiedzi. Spotkania umożliwiły również lekarzom obalenie pewnych mitów związanych z chorobą. Wartością dodaną spotkań w Toruniu i Gdańsku, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, był pokaz sposobu wykonywania iniekcji podskórnych zaprezentowany przez pielęgniarki, które na co dzień m.in. zajmują się wykonywaniem zastrzyków. Pielęgniarki starały się „odczarować” mit, że zastrzyki bolą. Wszystkie spotkania zostały pozytywnie odebrane przez uczestników. Przede wszystkim chwalili sobie możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie wyczerpujących odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z zakresu psychiatrii.   Toruń – 06 kwietnia 2018 r. Miejsce: siedziba Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca” w Toruniu W spotkaniu udział wzięło 53 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Ewa Kordyjak-Starczewska, pielęgniarka Mariola Czajkowska Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnych organizacji pozarządowych działających pod nazwą Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” z Torunia oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy (fot. IPPEZ i Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”)   Gdańsk – 19 kwietnia 2018 r. Miejsce: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku W spotkaniu udział wzięło 64 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Jacek Stasiuk, pielęgniarka Marzena Stawiarska Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej działającej pod nazwą Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny” oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy       (fot. IPPEZ)   Bytom – 23 kwietnia 2018 r. Miejsce: siedziba  Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu W spotkaniu udział wzięło 35 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Elżbieta Smętek Spotkanie zostało objęte patronatem Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy      (fot. IPPEZ)   Projekt realizowany przy wsparciu: