Zbiórka COVID -19

           Zagrożenie wywołane przez COVID-19 uderzyło w nas wszystkich. Nawet jeśli nie zostaliśmy dotknięci bezpośrednio, to żyjemy w cieniu pandemicznych konsekwencji. W tych trudnych chwilach solidarność musi być naszą siłą. Co za tym idzie, nie wolno nam zapominać o najsłabszych. Jak wiadomo, COVID-19 właśnie dla najsłabszych jest najbardziej okrutny – osoby starsze lub schorowane narażone są na ogromne ryzyko ostrego przebiegu choroby oraz nierzadko śmiertelnych powikłań.

          W Polsce na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 znalazły się niestety Domy Pomocy Społecznej oraz inne podobne instytucje opiekuńcze. W całym kraju ich personel podejmuje heroiczne wysiłki, aby zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo i poczucie godności. Wobec ostrych niedoborów Środków Ochrony Osobistej – maseczek, kombinezonów, przyłbic, środków dezynfekcji – personel medyczny oraz pracownicy socjalni z narażeniem własnego życia niosą pomoc osobom, których nie wolno pozostawić samym sobie. Brak tych środków ochrony sprawia również, iż COVID-19 roznosi się agresywnie wśród bezbronnych pacjentów i pensjonariuszy.

            Domy Pomocy Społecznej są w Polsce niedofinansowane nawet w normalnych czasach. W obliczu pandemii COVID-19 nie poradzą sobie z wyzwaniem bez pomocy. Dlatego właśnie Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz z Zakonem Posługującym Chorym – Ojcowie Kamilianie – zdecydowali się na organizację zbiórki pieniędzy na rzecz zakupu Środków Ochrony Osobistej dla personelu i podopiecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji znajdują w załącznikach poniżej.

pismo przewodnie

opinia Biegłego Rewidenta