Edukacja dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów – marzec 2018 r.

W marcu 2018 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował 3 spotkania edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, w których łącznie udział wzięło 139 uczestników (grupę tą stanowili zarówno pacjenci jak i opiekunowie osób chorujących).  Spotkania odbyły się w Białymstoku, Szczecinie i Łodzi.   Podczas wykładów lekarze specjaliści tłumaczyli że schizofrenia, jak każda inna choroba, nieleczona może prowadzić do niekorzystnych dla pacjenta następstw. Przedstawili pozytywne (wytwórcze) i negatywne (ubytkowe) objawy choroby oraz wyjaśnili różnicę między urojeniami a omamami. Uczestnikom spotkań przybliżono schemat powstawania objawów schizofrenii oraz ich konsekwencje. Omówiono także sposoby leczenia (poprzez podawanie leków doustnych, podawanie leków domięśniowo) oraz wytłumaczono w jaki sposób leki leczą objawy schizofrenii. Na koniec przedstawione zostały sposoby radzenia sobie z objawami ubocznymi leków oraz informacje na temat tego co jest jeszcze ważne oprócz leczenia farmakologicznego w przebiegu choroby (np. dieta, abstynencja alkoholowa, uczestniczenie w terapii itp.). Podczas wszystkich spotkań uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskanie merytorycznej odpowiedzi. Spotkania umożliwiły również lekarzom obalenie pewnych mitów związanych z chorobą. Wartością dodaną spotkania w Szczecinie, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, był pokaz sposobu wykonywania iniekcji podskórnych zaprezentowany przez pielęgniarkę środowiskową z wykorzystaniem małego fantomu, na którym przedstawiono miejsca, gdzie można podać lek w zastrzyku. Wszystkie spotkania zostały pozytywnie odebrane przez uczestników. Przede wszystkim chwalili sobie możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie wyczerpujących odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z zakresu psychiatrii.   Białystok – 15 marca 2018 r. Miejsce: siedziba Stowarzyszenia  na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku W spotkaniu udział wzięło 47 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Rafał Okoński Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej działającej pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy Lek. Rafał Okoński podczas spotkania w Białymstoku   Szczecin – 20 marca 2018 r. Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy „Galeria Dom Klub Pod Fontanną” w Szczecinie W spotkaniu udział wzięło 67 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Teresa Zalewska Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej działającej pod nazwą Stowarzyszenie  Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” ze Szczecina oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy Lek. Teresa Zalewska podczas spotkania w Szczecinie (fot. IPPEZ)   Łódź – 27 marca 2018 r. Miejsce: siedziba  Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w Łodzi W spotkaniu udział wzięło 25 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Piotr Wierzbiński Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnych organizacji pozarządowych działających pod nazwą Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy   Lek. Piotr Wierzbiński podczas spotkania w Łodzi (fot. IPPEZ)   Projekt realizowany przy wsparciu: