Szkolenia online dla przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia

Zapraszamy przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia do zapoznania się z materiałem filmowym ze szkoleń zrealizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w czerwcu 2021 r. w ramach projektu „Sieć dla zdrowia”.

1. Szkolenie pt. „Udział pacjentów w kształtowaniu polityki zdrowotnej”, które odbyło się dnia 17 czerwca 2021 r. w Warszawie. Prowadzenie Wojciech Wiśniewski.

Link do szkolenia

Ze szkolenia dowiedzą się Państwo o:

– tym jak kształtowane są decyzje w ochronie zdrowia;

– procesie legislacyjnym oraz jego etapach;

–  metodach przekonywania decydentów do swoich racji;

– znaczeniu Parlamentu oraz udziale w jego pracach;

– budowaniu koalicji i współpracy z innymi interesariuszami systemu.

 

2. Szkolenie pt. „Prawa pacjenta – Twoje prawa” które odbyło się dnia 24 czerwca 2021 r. w Warszawie. Prowadzenie dr hab. Dorota Karkowska, radca prawny, ekspert IPPEZ w zakresie praw pacjenta.

Link do szkolenia

Ze szkolenia dowiedzą się Państwo o:

– prawie pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;

– czy zabieg estetyczny to świadczenie zdrowotne i czy obowiązują wówczas przepisy o prawach pacjenta;

– udziale pacjenta w badaniach klinicznych;

– jakie informacje pacjent musi otrzymać od lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty i innych osób wykonujących zawody medyczne;

– prawie pacjenta do świadomej i swobodnej zgody na czynność medyczną a pisemne formularze zgody;

– co zrobić, kiedy prawa pacjenta są łamane i kiedy można wystąpić do sądu.

 

Projekt „Sieć dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej na temat projektu