Servier dla Serca – podsumowanie XIX edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej

JEST REKORD, ALE WALKA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM TRWA.AŻ 49% BADANYCH Z PRZEKROCZONYMI WARTOŚCIAMI CIŚNIENIA

Przekroczone wartości ciśnienia skurczowego u 49% badanych, rozkurczowego u 32%, a obu tych parametrów jednocześnie u 25%, to tylko niektóre dane z podsumowania wyników badań profilaktycznych przeprowadzonych w całej Polsce, tradycyjnie realizowanych w ramach kampanii Servier dla Serca, której w tym roku towarzyszyło hasło „Idź na rekord. Wygraj z nadciśnieniem tętniczym”. Tegoroczna, XIX edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca, skupiona była wokół budowania świadomości i edukacji w kierunku korzyści zdrowotnych płynących z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. Jej zwieńczeniem było ustanowienie oficjalnego Rekordu Polski w kategorii największej liczby osób jednocześnie mierzących sobie ciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie tętnicze to nadal jeden z najczęściej występujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, który bez odpowiedniej kontroli może doprowadzić do wielu powikłań, zaczynając od przerostu mięśnia sercowego, zmian naczyniowych, zaburzeń funkcji nerek, aż po zawał serca i udar mózgu, które mogą być śmiertelne w skutkach. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika[1], że w 2018 roku zdiagnozowanych było blisko 10 milionów dorosłych Polaków. Nadciśnienie tętnicze przez wiele lat może nie powodować żadnych objawów, a pierwsze niespecyficzne sygnały ostrzegawcze zazwyczaj są przez chorych lekceważone. Z tego względu przypuszcza się, że problem nadciśnienia tętniczego może dotyczyć nawet 12 milionów Polaków.

Tymczasem najprostszym sposobem na uniknięcie zdrowotnych komplikacji jest profilaktyka i związane z nią wczesne wykrywanie, a następnie eliminacja powszechnie znanych czynników ryzyka. Regularny pomiar ciśnienia tętniczego, przede wszystkim wykonywany samodzielnie w warunkach domowych, to najprostsza droga, aby dowiedzieć się czy jego wartości nie są podwyższone i czy nie nadszedł czas na konsultację kardiologiczną, która może uchronić przed niebezpiecznymi skutkami nieleczonego nadciśnienia tętniczego.

W ramach tegorocznej edycji kampanii Servier dla Serca, we współpracy z ekspertami podjęto po raz kolejny działania edukacyjno-informacyjne wskazując tym razem m.in. na korzyści zdrowotne płynące z kontrolowania i właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego. – „Wraz z tegoroczną edycją Kardiologiczna Poradnia Servier wróciła z ofertą badań profilaktycznych do formuły stacjonarnej – to ogromna radość być znów blisko ludzi i być dla nich” podkreśla Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. CSR i Komunikacji Wewnętrznej Servier Polska, przedstawiciel organizatora kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier dla Serca.

W wybranych miastach Polski zorganizowano bezpłatne badania profilaktyczne chorób układu sercowo-naczyniowego, obejmujące: pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy i cholesterolu oraz określenie wskaźnika masy ciała (BMI). W uzasadnionych przypadkach istniała możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej specjalistycznej diagnostyki (badanie EKG serca). Na tegorocznej trasie Kardiologicznej Poradni Servier znalazły się: Bydgoszcz, Zabrze, Rzeszów, Lublin, Białystok i Warszawa.

DLACZEGO WARTO MIERZYĆ CIŚNIENIE TĘTNICZE? BADANIA W REGIONACH

W ramach XIX edycji kampanii Servier dla Serca z oferty bezpłatnych badań skorzystało łącznie 627 osób, spośród których 62% stanowiły kobiety, a 38% mężczyźni. Średnia wieku pacjentów wynosiła nieco ponad 57 lat.

Ciśnienie tętnicze aż u 25% badanych przekroczyło wartości 140/90 mmHg. Podwyższone ciśnienie skurczowe (powyżej 140 mmHg) wystąpiło u 49% badanych, a podwyższoną wartość ciśnienia rozkurczowego (powyżej 90 mmHg) zanotowano u 32%. U sześciorga pacjentów ciśnienie skurczowe przekroczyło wartość 200 mmHg. Zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze zadeklarowało 41% badanych, ale aż 5% przyznało, że nie leczy się mimo rozpoznania.

Wśród badanych znalazły się też osoby, które w konsekwencji występowania różnych czynników ryzyka chorób krążenia i braku odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego doświadczyły następstw sercowo-naczyniowych: 27 osób miało za sobą zawał serca, a 12 pacjentów przeszło udar mózgu.

Poziom glukozy u 8% badanych przekraczał wartość 140 mg/dl, a w przypadku trzech osób parametr ten przekroczył 200 mg/dl. W przypadku oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego, aż 49% badanych uzyskało wynik powyżej 190 mg/dl.

U 75% wszystkich pacjentów stwierdzono podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI powyżej 25) sugerujący nadwagę, a wśród nich aż 32% przekracza wartość 30, co wskazuje na otyłość.

Krzepiące są wyniki ankiety dotyczące stylu życia. Aż 87% badanych zadeklarowało, że nie pali papierosów, z czego aż 45% przyznaje, że nigdy nie paliło. Podejmowanie aktywności fizycznej potwierdziło  aż 75% wszystkich odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier, wśród których 23% zadeklarowało w tej kwestii regularność.

IDŹ NA REKORD. WYGRAJ Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM!

Wyjątkowym elementem wpisanym w tegoroczną kampanię Servier dla Serca było oficjalne ustanowienie Rekordu Polski w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie. W wydarzeniu zorganizowanym 6 października 2022 r. w warszawskim klubie Stodoła uczestniczyło blisko 200 osób.

„Cieszę się również, że oficjalne ustanowienie Rekordu Polski w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie stało się naszym udziałem. Ten symboliczny certyfikat, potwierdzający ustanowienie rekordu, jest jednocześnie dowodem na to jak łatwo jest zmierzyć ciśnienie tętnicze, a to najprostszy sposób kontroli, dzięki której możemy zadbać o zdrowie” – podkreśla Ewa Ciepałowicz.

We wszystkich aktywnościach tegorocznej kampanii Servier dla Serca zaangażowany był Ambasador XIX edycji – Piotr Gruszka, siatkarz, trener i rekordzista pod względem liczby meczów rozegranych w reprezentacji Polski.

„Kampania Servier dla Serca nieprzerwanie od 2003 roku kieruje uwagę Polaków na problem profilaktyki chorób układu krążenia. W tegorocznej edycji wróciliśmy niejako do źródeł, wysuwając na pierwszy plan temat nadciśnienia tętniczego. Mimo iż to jeden z najczęściej występujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, skutecznie poddający się leczeniu, to nadal w świadomości społecznej nie jest traktowany z należytą uwagą; zbyt często bywa świadomie lub nieświadomie ignorowany przez chorych, co stanowi realne niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia”wskazuje Ciepałowicz.

Tegorocznej kampanii merytorycznego wsparcia udzielili: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

Kampania została objęta patronatem przez: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń ECOSerce, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Partnerem próby ustanowienia Rekordu Polski w największej liczbie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych samodzielnie była firma OMRON.

Więcej o kampanii na www.dbajoserce.pl oraz www.facebook.com/dbajoserce.

[1] NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia, 2019https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-nfz-nadcisnienie-tetnicze,7352.html [dostęp: 23.11.2022 r.]


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.