Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST”

52-585 40 39

stowarzyszenie.most@wp.pl

stowarzyszenie-most.pl

ul. Kurpińskiego 19
85-096 Bydgoszcz

województwo

  • Kujawsko-pomorskie

problem medyczny

  • schizofrenia

dziedzina medyczna

  • psychiatria