Stowarzyszenie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym „Pozytwny Lublin”

570 822 477

pozytywnylublin@wp.pl

www.pozytywnylublin.pl

ul. Nałkowskich 100/34
20-470 Lublin

województwo

  • Lubelskie

problem medyczny

  • AIDS
  • HIV

dziedzina medyczna

  • choroby zakaźne