Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie

81 718 55 20 lub 81 718 51 26

stowarzyszenie@narzeczdzieci.pl

www.narzeczdzieci.pl

ul. Chodźki 5/22
20-093 Lublin

województwo

  • Lubelskie

problem medyczny

  • białaczka
  • nowotwór
  • nowotwór krwi

dziedzina medyczna

  • hematologia
  • onkologia