Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Zarząd Główny

22 241 39 86

biuro@ptsr.org.pl

www.ptsr.org.pl

ul. Nowolipki 2a
00-160 Warszawa

województwo

  • Mazowieckie

problem medyczny

  • stwardnienie rozsiane SM

dziedzina medyczna

  • neurologia