Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych

(22) 642 75 07

biuro@ptchnm.org.pl

www.ptchnm.org.pl

UL. ŚW. BONIFACEGO 10
02-914 Warszawa

województwo

  • Mazowieckie

problem medyczny

  • choroby narządu ruchu
  • rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

dziedzina medyczna

  • genetyka
  • neurologia