Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

astma.federacja@gmail.com

www.astma-alergia-pochp.pl

ul. K. Promyka 5 lok. 162,
01-604 Warszawa

województwo

  • Mazowieckie

problem medyczny

  • alergia
  • astma
  • pochp

dziedzina medyczna

  • alergologia
  • pulmonologia