Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa

500 611 595

kontakt@triso.eu

www.ospdzd.com

1-go Maja 9, pokój 93
45-068 Opole

województwo

  • Opolskie

problem medyczny

  • zespół Downa

dziedzina medyczna

  • genetyka