Fundacja „Rodzina Fra-X”

664 255 604

frax@onet.eu

www.rodzinafrax.pl

ul. Kolejowa 52/4
56-513 Międzybórz

województwo

  • Dolnośląskie

problem medyczny

  • Fra X
  • zespół łamliwego chromosomu X
  • zespół Martina-Belli

dziedzina medyczna

  • choroby rzadkie