Fundacja Aby Żyć

661397839

fundacja@abyzyc.pl

www.abyzyc.pl

ul. Mogilska 40
31-546 Kraków

województwo

  • Małopolskie

problem medyczny

  • kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)
  • meningokoki
  • pneumokoki

dziedzina medyczna

  • choroby zakaźne