Onkoprzestrzeń Kreatywna w Radomsku 29.08.2020

Fundacja Twórczość i Dokumentacja zaprasza na kolejne Spotkanie Onkoprzestrzeni Kreatywnej, które odbędzie się 29.08.2020 w Radomsku.

Onkoprzestrzeń Kreatywna w Radomsku przewidziana jako całodzienne wydarzenie, obejmie:

  • wystawę prac uczestników warsztatów „Onkoprzestrzeń Kreatywna”
  • projekcje filmowe
  • spotkanie z autorami projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna;

Udział w Onkoprzestrzeni Kreatywnej w Radomsku jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Zapraszamy osoby dotknięte chorobą nowotworową w Radomsku i regionie, bliskich i członków ich rodzin oraz wszystkie osoby, które chcą działać na rzecz poprawy jakości życia ludzi chorujących, zarówno ludzi młodych, dorosłych jak i seniorów.

Szczególnie chcemy zachęcić tych mieszkańców Radomska, którzy  mają trudniejszy dostęp do pomocy medycznej, psychologicznej i terapeutycznej. Taki budujący przykład może wzmocnić motywację i aktywność własną, a także dać bardziej optymistyczną wizję rezultatów terapii.

Wydarzenie zostanie zorganizowane przy wsparciu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.