Kampania społeczna: Jestem swoim Liderem – Ty bądź swoim!

Fundacja ,,APROBATA’’ we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa rozpoczyna Kampanię społeczną pod hasłem „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”, mającą na celu promowanie przekazu, że najpierw jest człowiek ze swoimi potrzebami pragnieniami pokonujący własne ograniczenia i trudności, dążący do ich spełnienia i równego traktowania, dopiero w następnej kolejności jest jego niepełnosprawność i wynikające z niej ograniczenia.

Międzynarodowy ruch przeciw dyskryminacji OzN

Kampania „Jestem swoim liderem – Ty bądź swoim” jest odpowiedzą na międzynarodowy ruch działający przeciw dyskryminacji i uprzedmiotowieniu osób z niepełnosprawnościami pod nazwą „Inspiration porn”. Trwa dyskusja uświadamiająca i informująca, że krzywdzące jest przedstawianie niepełnosprawności jako obciążenia i tragedii, stawianie w opinii społecznej niepełnosprawności na pierwszym miejscu, przez co wszystkie inne dokonania stają się nieistotne, a człowiek staje się przezroczysty.

Gloryfikowanie sukcesów osób z niepełnosprawnością, zaczynając od choroby i dysfunkcji oraz powielane w przestrzeni publicznej haseł „motywacyjnych” uderzających w godność osób z niepełnosprawnościami wynika z niewiedzy. Osoby pełnosprawne często nie wiedzą, że akcentowanie niepełnosprawności jako trampoliny do sukcesu jest krzywdzące i uprzedmiatawiające a realizowana kampania społeczna pomoże wszystkim w zrozumieniu sedna pomagania – „Pomagasz człowiekowi, a nie niepełnosprawności!”

Człowiek przed niepełnosprawnością

Przekazy motywacyjne, które są powielane w przestrzeni publicznej, pokazujące sukcesy życiowe różnych osób przez pryzmat niepełnosprawności oraz zmuszające do aktywności osoby pełnosprawne poprzez porównywanie do osób z niepełnosprawnościami:  

  • Niepełnosprawny dał radę, to ja też dam radę!
  • Niepełnoprawni osiągnęli sukces, to ja tym bardziej mam szanse!
  • Pomimo niepełnosprawności – zdobył szczyt!
  • To ty jesteś na wózku, a masz dziecko i męża?

Liderzy społeczności osób z niepełnosprawnościami

W ramach Kampanii „Jestem swoim Liderem -Ty bądź swoim”, Fundacja ,,APROBATA’’ wraz z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnościami w Rzeszowie odda głos Liderom reprezentującym osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Już wkrótce przedstawione zostaną filmy o historii Liderów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, zmaganiach, pragnieniach i sukcesach o przynależności do społeczności, która rozumie i wzajemnie się wspiera, o wewnętrznej potrzebie samorealizacji jako człowieka, a nie w wyniku niepełnosprawności.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców Rzeszowa do czynnego udziału w kampanii !

Więcej informacji na temat kampanii znajdziecie tu: https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/kampania-spoleczna-jestem-swoim-liderem-ty-badz-swoim/

Spotu edukacyjnego z tłumaczem języka migowego:


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.