II Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Kongres adresowany jest do wszystkich, którzy chcą budować wartościowe relacje z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia.

Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych, pełnomocników ds. praw pacjenta oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach. Także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizatorów kampanii profilaktyki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz uczelni medycznych.

Zależy nam również na osobach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem technologii komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia. Tegoroczną edycję Kongresu rozszerzyliśmy o przedstawicieli branży farmaceutycznej, logistycznej, producentów suplementów diety, regulatorów systemu. Do udziału w Kongresie zapraszamy również przedstawicieli inicjatywy „Zdrowych Miast Polski” oraz gmin uzdrowiskowych.

Główna myśl tegorocznej edycji Kongresu skupia się wokół pytania o tworzenie i komunikację skutecznych programów polityki zdrowotnej tak, żeby stosunek nakładów do efektów był jak najlepszy.

Dodatkowo uczestnicy Kongresu będą dyskutować o:

  • tworzeniu skutecznych programów antykryzysowych dla uczestników sektora Ochrony Zdrowia.
  • określeniu roli i zadań osób zajmujących się komunikacją. Jakie narzędzia powinniśmy mieć do dyspozycji, budując komunikację wewnątrz firmy oraz z otoczeniem?
  • odpowiedzialności pacjentów za udział w procesie leczenia. Jak spowodować, żeby pacjenci zgłaszali się na zaplanowane wizyty? Jak pomóc pacjentom w stosowaniu się do zaleceń lekarskich?
  • zarządzaniu procesowym w ochronie zdrowia.

W trakcie dwóch dni planujemy aktywną dyskusję w zakresie poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę i miejsce komunikacji w zmieniającym się Systemie Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych, pytania o sposoby wykorzystania dostępnych narzędzi promocji w ochronie zdrowia oraz rolę mediów społecznościowych w budowaniu wartościowych relacji.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z możliwościami jakie daje proces Design Thinking (myślenie projektowe), który służy do tworzenia wartościowych rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania użytkowników usług i produktów. Ponadto planujemy organizację warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykorzystania narzędzi CRM do budowania relacji z pacjentami. Z uczestnikami Kongresu swoimi doświadczeniami podzielą się wybitni specjaliści w zakresie budowania skutecznej komunikacji nie tylko w ochronie zdrowia, ale również w obszarze biznesu i nauki.

Termin:         11-12 czerwca 2019 r.

Miejsce:        Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3

Więcej informacji na stronie: http://kongreskomunikacji.pl/#okongresie