Czerniak stanowi około 4% wszystkich zachorowań na nowotwory. W ostatnich latach jednak dynamika wzrostu zachorowań na ten typ nowotworów jest bardzo duża, a liczba zachorowań podwaja się co 10 lat. Pod względem zachorowalności czerniak znajduje się na 16 miejscu u mężczyzn i na 15 miejscu u kobiet. Jest nowotworem 16 w kolejności pod względem umieralności u mężczyzn i 17 u kobiet. We wczesnym stadium jest nowotworem wyleczalnym, przeżycie w czerniaku o grubości do 0,75 mm jest bliskie 100%. Warunkiem wyleczalności jest wczesne wykrycie nowotworu i jego szybkie wycięcie.

Dlatego właśnie stworzyliśmy projekt „Miasta kontra czerniak”, którego celem jest wypracowanie regionalnych map potrzeb i rozwiązań, w obszarze czerniaka. Program zakłada wsparcie lokalnych instytucji w działaniach mających na celu prewencję oraz wsparcie pacjentów z czerniakiem w danym województwie.

Założeniem programu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do spotkań i pracy z przedstawicielami lokalnych i regionalnych instytucji, a także ekspertów, której celem będzie wdrożenie efektywnych rozwiązań, projektów w zakresie przeciwdziałania czerniakowi.

Intencją akcji jest inspirowanie do podejmowania lokalnych działań mających na celu edukację dotyczącą nowotworów skóry, a także wsparcie opieki nad pacjentami z czerniakiem, zaangażowanie instytucji lokalnych do realizacji programów i projektów prozdrowotnych w tym obszarze.