Strona projektu: www.kursnaprace.org

„Kurs na pracę” ma za zadanie promocję modelu zatrudnienia wspomaganego jako najskuteczniejszej metody aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działanie na rzecz włączenia tego modelu do krajowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Głównym założeniem jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy, oczywiście przy zabezpieczeniu ciągłości leczenia, wsparciu opieki środowiskowej, psychologa.

W ramach programu powstała strona internetowa www.kursnaprace.org, kierowana do osób z zaburzeniami, pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne oraz do organizacji pozarządowych, prowadzących działania w obszarze zatrudnienia wspomaganego.

Projekt Kurs na pracę. Zatrudnienie wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi powstał z inicjatywy Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Mecenasem projektu jest firma Janssen.