Polskie Amazonki Ruch Społeczny apelują do pacjentów o nieprzerywanie leczenia osteoporozy

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, obchodzony 24 czerwca, to okazja, by przypomnieć społeczeństwu o skali choroby, z którą boryka się coraz więcej osób. Schorzenie to należy leczyć pod stałą opieką lekarza, nie godząc się na żadne kompromisy czy odstępstwa. Rocznie dochodzi do około 120 tys. złamań, których przyczyną jest osteoporoza. W następstwie osteoporotycznego złamania szyjki kości udowej umiera ponad 8000 osób rocznie.

Osteoporoza jest przewlekłą, uogólnioną chorobą szkieletu, która polega na zmniejszeniu gęstości mineralnej kości prowadzącym do ich nadmiernej kruchości. Może rozwijać się podstępnie przez wiele lat nie dając żadnych objawów klinicznych. Jednak w fazie zawansowanej objawia się tzw. złamaniami powodowanymi nawet lekkim urazem (najczęściej jest to nadgarstek, kręgosłup lub szyjka kości udowej). Złamania mogą się zdarzyć wskutek kichnięcia, kaszlu, lub bez wyraźnej przyczyny i bardzo często są pierwszym zauważalnym objawem choroby. Takie złamanie oznacza nestety wielokrotny wzrost ryzyka drugiego i kolejnych, ze wszystkimi ich konsekwencjami. Z uwagi na postępujące się starzenie społeczeństwa i rosnącą z wiekiem liczbę złamań osteoporotycznych eksperci twierdzą, że osteoporoza stanowi poważny, narastający problem medyczny, ekonomiczny oraz społeczny.

Obecna sytuacja budzi ogromny niepokój Polskich Amazonek Ruchu Społecznego (PARS), które od lat niestrudzenie prowadzą szereg działań edukacyjnych i interwencyjnych podnoszących świadomość na temat osteoporozy i konsekwencji jej nieleczenia. Prezes PARS, Elżbieta Kozik tłumaczy – W wyniku obostrzeń spowodowanych epidemią SARS-CoV-2 i konieczności zachowania dystansu społecznego, w celu uniknięcia zakażenia, ok. 8 tys. pacjentów spośród 10 tys. przyjmujących leki w formie iniekcji, zaprzestało terapii! To dramatyczny spadek, który automatycznie podnosi ryzyko wystąpienia złamań osteoporotycznych i naraża pacjentów na bolesne, a nawet zagrażające życiu, konsekwencje.

Prezes PARS wraz z ambasadorem Światowego Dnia Chorych na Osteoporozę Ryszardem Rembiszewskim, aktorem, prezenterem radiowym i telewizyjnym, konferansjerem – aktywnym seniorem, apelują – Nie przerywajcie terapii, nie bagatelizujcie choroby, bądźcie w stałym kontakcie z lekarzem i pilnujcie jego zaleceń. Nie ryzykujcie błahego złamania, które może nieść za sobą poważne konsekwencje zagrażające zdrowiu, a w dalszej perspektywie życiu. Jeśli nie możecie lub nie chcecie iść do przychodni, skorzystajcie z telemedycyny – możecie w ten sposób skorzystać z porady lekarza, otrzymać e-receptę i kontynuować leczenie.

W tym roku Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę obchodzony jest w wyjątkowym momencie – w dobie pandemii. Wszystkim chorym przewlekle jest dużo trudniej pilnować reżimu związanego ze stałym przyjmowaniem leków i kontrolnymi wizytami u lekarza. Jest jednak dobra wiadomość. Od 1 lipca lekarze specjaliści będą mogli wystawić e-receptę na bezpłatne leki dla seniorów 75+. Ponadto, środowisko stara się o poszerzenie funkcjonalności e-recepty poprzez możliwość informowania lekarza, farmaceutę oraz pacjenta o terminie realizacji i konieczności wypisania nowej. Te i inne rozwiązania dadzą wsparcie pacjentowi i usprawnią system opieki nad chorymi na osteoporozę.

(inf. prasowa)