Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

info@przebisnieg.org

www.przebisnieg.org

ul. Okólna 14 m.34
30-684 Kraków

województwo

  • Małopolskie

problem medyczny

  • chłoniak
  • nowotwór

dziedzina medyczna

  • onkologia