Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię – Koło Terenowe w Bydgoszczy


85-667

województwo

  • Kujawsko-pomorskie

problem medyczny

  • hemofilia

dziedzina medyczna

  • hematologia